Jak rozmawiać z uczniami o zagładzie? Warsztat edukacyjny dla nauczycieli z ekspertkami z Muzeum Polin

Po wakacyjnej przerwie wracamy z naszymi pamięcioznawczymi zoomami! Już 3 października o 19:00 zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli/ek i edukatorów/ek poświęcone prowadzeniu działalności edukacyjnej poruszającej w procesie kształcenia tematyki Zagłady i II wojny światowej.

Warsztaty poprowadzą m.in. Monika Koszyńska – doświadczona edukatorka muzealna, obecnie główna specjalistka ds. programów dla nauczycieli i nauczycielek, była kierowniczka sekcji edukacji dzieci i młodzieży w Muzeum Żydów Polskich POLIN oraz Joanna Stryjewska, historyczka sztuki i przewodniczka po Krakowie działająca w bielskiej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej. Zaprezentują one narzędzie wypracowane przez edukatorki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przy współpracy z interdyscyplinarnym zespołem psychologów i badaczy.

Edukacja w zaproponowanych przez Muzeum POLIN metodach traktowana jest procesualnie. Oznacza to, że kolejne jej etapy nie powinny być pomijane, a zalecenia odnoszące się do młodszych grup wiekowych nie tracą na aktualności na kolejnych etapach edukacji.

Dla autorów i autorek istotne jest podkreślenie trzech wymiarów edukacji o II wojnie światowej oraz Zagładzie. Należą do nich: uwrażliwienie i budowanie postaw empatycznych, przekazywanie podstaw wiedzy historycznej z zakresu tej tematyki oraz omawianie szczegółowych informacji wraz z budowaniem odniesienia do współczesności. W proponowanym modelu edukacyjnym ukazane zostanie, jak przeprowadzić dzieci i młodzież przez wszystkie te etapy w odpowiednim dla nich momencie świadomości społecznej.

Omówione podczas spotkania narzędzia mogą być pomocne w dostosowaniu treści i metody do wieku oraz możliwości poznawczych uczniów i uczennic. Ponadto mogą przyczynić się do tego by, proces edukacyjny w tej jakże trudnej afektywnie tematyce przebiegał w zrównoważony i bezpieczny sposób, z troską o dobrostan wszystkich jego uczestników.

Już teraz serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność!
~ Stowarzyszenie FestivALT

ZAPISY
Partnerzy

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu "NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts", który realizujemy wspólnie z Fundacją Zapomniane oraz Fundacją Urban Memory Foundation, dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).