„Negotiating Difficult Pasts: Heritage, Communities, Future” Gross / Romik / Janus / Stern – spotkanie

Zagłada europejskich społeczności żydowskich pozostawiło po sobie spuściznę, którą można określić jako „trudne dziedzictwo”. Składają się na nią różne miejsca: opuszczone, zniszczone lub niewłaściwie wykorzystywane pozostałości architektoniczne (synagogi, łaźnie, szkoły itp.), żydowskie cmentarze, nieoznakowane miejsca pochówku ofiar Holokaustu, a także materialne pozostałości infrastruktury ludobójstwa.

Podjęto liczne inicjatywy upamiętniania i rewitalizacji tych miejsc. Dyskusja dotyczyć będzie nowatorskich sposobów upamiętniania, skoncentrowanych na innowacyjnych strategiach współpracy oraz multidyscyplinarnym podejściu do budowania społeczności dziedzictwa, łączących obywatelski aktywizm, akademickie rozważania, sztukę i urbanistykę.

Rozmówczynie
Finansowanie

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Miejsca Pamięci i Zapominania, realizowanego z Funduszy norweskich z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.