„Słuchanie przeszłości: słuchanie nie-miejsc pamięci” Mazur – spacer artystyczny

Artystyczny spacer po nie-miejscach pamięci z dr Rafałem Mazurem.

Przeszłości w sensie dosłownym oczywiście nie da się usłyszeć (jeśli rzecz nie dotyczy dźwięków zarejestrowanych, co z kolei ograniczone jest do ostatnich 100 lat), gdyż dźwięk ze swej natury ulega rozproszeniu. Niemniej, słuchanie miejsc pamięci jest doświadczeniem mogącym przynieść niezwykle istotne owoce w procesie poznawania i odkrywania przeszłości, wprowadzając komponent poza-opisowy/tekstualny i poza-wizualny, pobudzając pełnię aparatu percepcyjnego poznającego. Zapraszamy do wsłuchania się w miejsca przeszłości podczas spacerów z dr Rafałem Mazurem – filozofem, muzykiem i pisarzem.

Przewodnik
Finansowanie

Wydarzenie jest częścią 7. edycji FestivALTu, realizowanego w ramach projektu: "MultiMemo. Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice" dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV; 2021–2027).