Still Standing

„Stoję w miejscu śmierci.
Stoję w miejscu śmierci, które jednocześnie jest pełne życia.
Stoję na terenie byłego obozu KL Plaszow.
Dziś jest to otwarta przestrzeń w sercu gęsto zabudowanego Krakowa.
Otacza mnie zielony krajobraz.
KL Plaszow został założony na terenie dwóch cmentarzy żydowskich. Przez obóz przeszło prawdopodobnie około 40 tysięcy więźniów. Na obszarze, który widzę, znajdują się szczątki i prochy jego ofiar. Resztki obozu. W miejscu pełnym przyrody.
Traktuję naturę jak materialnego świadka.
Jak mogę w takim miejscu tworzyć przestrzeń dla pamięci? Żywej pamięci?
Czy ruch mógłby być pomnikiem?
Żywą rzeźbą powstającą w relacji do miejsca?”

Wykorzystując ruch, choreografię i opowieść „Still Standing” stawia pytanie o troskę jako możliwą postawę wobec tego, co pozostało z historii – troskę, która kieruje nas nie tylko w przeszłość, ale także ku teraźniejszości i przyszłości. Fizyczne działanie poprzez ciała performerek w ruchu prowokuje również pytania o to, w jaki sposób tak efemeryczne formy mogą być wykorzystywane jako strategie upamiętnienia, zwłaszcza w miejscach związanych z trudną pamięcią? Co ruch może wydobywać z danej przestrzeni i jej historii?

15 i 16 października o godz. 16.00 zapraszamy na plenerowy pokaz performensu „Still Standing” w wykonaniu Moniki Szpunar i Weroniki Pelczyńskiej. Koncepcja: Aleksandra Janus, Weronika Pelczynska.

Wydarzenie jest częścią projektu Zielone Upamiętnianie. Działania poprzez Sztukę. realizowanego w ramach projektu NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts.

Finansowanie

Projekt NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts jest finansowany ze środków Unii Europejskiej