Warsztaty muzyczne z Sashą Langford

Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich profesjonalnych, uczących się lub innych praktykujących artystów i artystek, którzy są zainteresowani rolą, jaką muzyka i dźwięk mogą odgrywać we współpracy między mediami.

Biorąc żydowską praktykę mistyczną za inspirację dla procesu twórczego, podczas tych warsztatów Sasha J. Langford zaoferuje uczestnikom i uczestniczkom refleksyjne i praktyczne narzędzia do komponowania oraz selekcjonowania muzyki do choreografii, performensów, spektakli i ruchomych obrazów. Poprzez praktyczne ćwiczenia oraz dyskusje w grupach, uczestnicy i uczestniczki będą praktykować rozpoznawanie specyficznych cech dźwięku, które mogą być przydatne do łączenia dźwięku z ruchem i obrazami, oraz przyjrzą się, jak żydowskie podejście do głębokiego słuchania może pomóc w przełożeniu abstrakcyjnych uczuć lub opisowych słów na konkretne muzyczne pomysły.

ZAPISY
Partnerzy

Dziękujemy za wsparcie Kanadyjskiej Rady Sztuki.

Open Call

Projekt został wyłoniony wśród zgłoszeń na tegoroczny Open Call, wspieranego przez Jewish Humannitarian Fund, w toku obrad międzynarodowego jury.

Finansowanie

Wydarzenie jest częścią 7. edycji FestivALTu, realizowanego w ramach projektu "MultiMemo. Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice" dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV; 2021–2027).