2020

Dziedzictwo żydowskie w Polsce i kultura turystyczna Holokaustu zyskały już rangę zjawiska. Przy niewielkich regulacjach czy zaangażowaniu ze strony Żydów, wiele propozycji turystycznych szokuje przyjezdnych oraz powiela błędne lub problematyczne informacje. Na krakowskich ulicach przytłaczają szyldy reklamujące wycieczki do Auschwitz, a popularne w mieście meleksy oferują banalne, nagrane wcześniej wycieczki po dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa – Kazimierzu. 

W odpowiedzi, FestivALT rozwinął serię “ALTernative Tours”, które na czas pandemii przenieśliśmy online. Wycieczki są prowadzone na żywo przez przewodników/artystów z nagranymi wcześniej elementami video wykonanymi przez profesjonalnych filmowców oraz oryginalną ścieżką dźwiękową. Po każdym zwiedzaniu organizowana jest dyskusja z publicznością, umożliwiająca zadawanie pytań poruszanych podczas zwiedzania i pogłębienie tematu. Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wirtualne zwiedzanie Kazimierza, Płaszowa, Podgórza lub krakowskiego Muzeum Etnograficznego prosimy o kontakt.

Projekt zrealizowano:
Przy współpracy z Allianz Kulturstiftung.
Przy wsparciu finansowym Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz Asylum Arts
Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”. Performens wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Partnerem projektu jest FoJam