Omer Krieger | spotkanie & dyskusja

Zapraszamy na spotkanie z Omerem Kriegerem, izraelskim performerem, towarzyszące działaniu „Still Standing 2023”. Omer Krieger tworzy w przestrzeni publicznej akcje performatywne, sytuacje polityczne i choreografie obywatelskie. W latach 2006-2011 był współzałożycielem i liderem inicjatywy performatywnej Public Movement. W swojej pracy bada doświadczenia publiczne, interesuje się związkami między sztuką, społeczeństwem obywatelskim, polityką i działaniem.

Spotkanie otworzy „artist talk” Omera Kriegera, podczas którego opowie o swojej praktyce i wybranych projektach. Po nim odbędzie się dyskusja z udziałem Omera i choreografki i tancerki Weroniki Pelczyńskiej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie archiwalna choreografia Noi Eshkol, którą Omer Krieger wykorzystał w pracy „Amphi” i która stanowi podstawę działania performatywnego „Still Standing” rozwijanego przez Weronikę Pelczyńską i Aleksandrę Janus we współpracy z Moniką Szpunar. Rozmowa dotyczyć będzie potencjału narzędzi performatywnych w działaniach społecznych. Dyskuję poprowadzi Aleksandra Janus.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Współorganizatorzy projektu

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Działanie realizowane w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

FestivALT
Projekt: MultiMemo. Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice (European Union, CERV: Citizens, Equality, Rights and Values)

Centralna Scena Tańca w Warszawie edycja IV
Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Artystyczna PERFORM
Dział: CST- Site-Specific
Kuratorka: Paulina Święcańska
Współfinansowanie: Miasto st. Warszawa

Wsparcie:
Teatr Powszechny